VU

Doelstellingen

VUrORE heeft drie doelstellingen

 

  1. Behartigen van de belangen van studenten door het meedenken en gevraagd en ongevraagd adviseren over de opzet en inrichting van de opleiding.

  2. Bevorderen en in stand houden van contact tussen studenten en oud-studenten aan de opleiding.

  3. Bevorderen en in stand houden van activiteiten op het gebied van EDP-Auditing in het algemeen.

 

Voor het realiseren van de tweede en derde doelstelling worden onder andere lezingen georganiseerd. Deze lezingen kunnen ook worden bijgewoond door de leden van de NOREA. Hierover heeft ons bestuur afspraken met de NOREA gemaakt, o­nder ander over faciliteiten die de NOREA ons beschikbaar stelt. Door de samenwerking zijn wij van mening dat wij meer (professionele) lezingen kunnen organiseren welke een hoge opkomst mogen genieten.

vinkje

Agenda

Geen activiteiten gepland

vinkje

Volg ons op Twitter

Twitter
vinkje

Scripties

vinkje

Vurore

VUrORE is de Studievereniging van de IT Audit Opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een afdeling van NOREA. De belangenbehartiging van de studenten wordt vormgegeven door de studiecommissie. In deze studiecommissie participeren studenten en afgestudeerden. De studenten en afgestudeerden van de IT-Audit Opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn automatisch lid van VUrORE.

Lees verder over Vurore